فایل های دسته بندی دین و مذهب - صفحه 1

بررسی فضیلت اهل بیت(ع) با استدلال به آیه ی تطهیر

چکیده: ما در این مختصر برآنیم که ازآیه 33سوره احزاب فضیلت وشایستگی اهل بیت (ع)این خاندان وحی ومورد محبت وتوجه رسول الله0ص) را بگوییم. بعد از توضیح مفاد آیه تطهیرمقدماتی را برای اثبات فضیلت اهل بیت (ع)مطرح می شودوپس از آن شواهد شأن نزول وتطبیق عملی وقولی رسول خدا(ص)مطرح می شود ودر فصل دوم ویژگی های

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل