فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

هوش سازمانی

توصیفی است کهواقعیت های موجود به همان شکلی که هستند،بدون دخل و تصرف محقق بیان می شوند و ازآن جهت پیمایشی است که داده ها و اطلاعات با ضریب همبستگی دومتغیره پیرسون تجزیه وتحلیل می شوند.لذا در این پژوهش در صددیم که مشخص شود که آیا بین هوش سازمانی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاقیت " مبانی نظری خلاقیت

تعریف نظری خلاقیت از خلاقیت تعاریف متعددی به عمل آمده . در فرهنگ لغت فارسی خلاقیت به معنای آفریدن ،‌به وجود اوردن و آفرینش به کار رفته است . در این مقاله به بعضی از تعاری خلاقیت اشاره می شود :‌خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین ایده هاست (متین حسن

قیمت : 5,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل