فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

هوش سازمانی

توصیفی است کهواقعیت های موجود به همان شکلی که هستند،بدون دخل و تصرف محقق بیان می شوند و ازآن جهت پیمایشی است که داده ها و اطلاعات با ضریب همبستگی دومتغیره پیرسون تجزیه وتحلیل می شوند.لذا در این پژوهش در صددیم که مشخص شود که آیا بین هوش سازمانی ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جنبش های سیاسی

بخش قابل‌توجهی از رویدادهای سیاسی تاریخ معاصر به جنبش‌های سیاسی با ماهیت ضد استبدادی و ضد استعماری تعلق دارد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاراموزی شرکت تعاونی روستایی

کاراموزی حسابداری در شرکت تعاونی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تجقیق و کار تحقیقی یا پروژه مجموعه حرکات ورزشی جهت پیشگیری و درمان عضلات (کمر شانه گردن )

مجموعه حرکات ورزشی جهت پیشگیری و درمان عضلات (کمر شانه گردن )

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاندارد و ایمنی در اماکن ورزشی

نتایج به دست امده از پژوهش

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

معاونت و شرکت در قتل عمدی

پایان نامه و کارتحقیقی رشته حقوق

قیمت : 4,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

خلاقیت " مبانی نظری خلاقیت

تعریف نظری خلاقیت از خلاقیت تعاریف متعددی به عمل آمده . در فرهنگ لغت فارسی خلاقیت به معنای آفریدن ،‌به وجود اوردن و آفرینش به کار رفته است . در این مقاله به بعضی از تعاری خلاقیت اشاره می شود :‌خلاقیت به معنای توانایی ترکیب ایده ها در یک روش منحصر به فرد با ایجاد پیوستگی بین ایده هاست (متین حسن

قیمت : 5,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بهداشت روانی در ورزش

بهداشت روانی در ورزش

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ورزش درماني و علل بروز كمردرد

ورزش درماني و علل بروز كمردرد

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی